Отримати сертифікати
Отримати ліцензію


          


"1С: Документообіг 8" в комплексі вирішує завдання автоматизації обліку документів, взаємодії співробітників, контролю та аналізу виконавської дисципліни:
 • централізоване безпечне зберігання документів,
 • оперативний доступ до документів з урахуванням прав користувачів,
 • реєстрація вхідних і вихідних документів,
 • перегляд і редагування документів,
 • контроль версій документів,
 • повнотекстовий пошук документів за їх змістом,
 • робота з документами будь-яких типів: офісними документами, текстами, зображеннями, аудіо- і відеофайлами, документами систем проектування, архівами, додатками і т.д.,
 • колективна робота користувачів з можливістю узгодження, затвердження та контролю виконання документів,
 • маршрутизація документів, що налаштовується по кожному виду документів окремо,
 • автоматизовано завантаження документів з електронної пошти та зі сканера,
 • облік і контроль робочого часу співробітників.
Облік документів ведеться в розрізі видів документів відповідно до положення про документообіг підприємства. Принципи обліку вхідних, вихідних і внутрішніх документів, закладені в програму, відповідають законодавству, ДСТУ та вітчизняній діловій виробничій практиці.
"1С: Документообіг 8" не має галузевої специфіки і може ефективно використовуватися як в бюджетному секторі, так і на комерційних підприємствах, будь-то розподілена холдингова структура з великою кількістю користувачів або невелике підприємство.
"1С: Документообіг 8" підтримує багатокористувацьку роботу в локальній мережі або через Інтернет, в тому числі і через веб-браузери.
Використання програми "1С: Документообіг 8" дозволяє:
 • упорядкувати роботу співробітників з документами, виключити можливість втрати версій або перетину фрагментів при одночасній роботі;
 • скоротити час пошуку потрібної інформації і сумарний час колективної обробки документів;
 • підвищити якість готового матеріалу (проектів, документації тощо) за рахунок вирішення великої кількості спірних питань та впорядкування роботи користувачів.
"1С: Документообіг 8" - наступник програмного продукту "1С: Архів 3", який вже більше 10 років застосовується в сотнях організацій, підприємств та установ.

Вартість:

1С:Документообіг 8                                                                             9720,00