Отримати сертифікати
Отримати ліцензію


         


Програмний продукт "1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України" призначений для автоматизації бухгалтерського обліку бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів та ведучих облік за Планом рахунків бюджетного обліку.

"1С: Бухгалтерія 8 для бюджетних установ України" - це готове до роботи рішення, в якому враховані вимоги законодавства і реальна практика роботи установ різної відомчої приналежності. Програма вирішує наступні завдання:
  • Облік затверджених кошторисних показників по загальному і спеціальному фондах;
  • Облік взятих зобов'язань і фінансових зобов'язань;
  • Облік операцій з готівкою і безготівковими коштами;
  • Ведення взаєморозрахунків з постачальниками та покупцями;
  • Ведення взаєморозрахунків з підзвітними особами;
  • Облік ПДВ;
  • Облік необоротних активів, запасів і бланків суворої звітності;
  • Облік валютних операцій;
  • Формування меморіальних ордерів і головної книги;
  • Формування регламентованих звітних форм.
"1С: Бухгалтерія 8 для бюджетних установ України" дозволяє автоматизувати всі ділянки обліку в бюджетних установах. Важливою особливістю програми є ведення обліку за джерелами фінансування, за рахунок яких установа виконує свої функції.
"1С: Бухгалтерія 8 для бюджетних установ України" дозволяє впроваджувати єдину облікову політику в установах одного відомства і виконувати формування консолідованої звітності з можливістю деталізації кожного показника до конкретних проводок.
Методологія обліку "1С: Бухгалтерія 8 для бюджетних установ України" у поєднанні з можливостями платформи "1С: Підприємство 8" дають користувачеві потужну та гнучку облікову систему, яку можна використовувати як в невеликих установах, так і у великих управліннях і адміністраціях.

Вартість:

1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України 3240,00