Отримати сертифікати
Отримати ліцензію


          


Конфігурація "Зарплата і кадри для бюджетних установ України" - це готове до роботи рішення, в якому враховані вимоги законодавства і реальна практика роботи установ різної відомчої приналежності.

Програма вирішує наступні завдання: 
 • розрахунок заробітної плати;
 • розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців і прирівняних до них осіб;
 • розрахунок грошового утримання службовців на державній службі;
 • числення регламентованих законодавством податків з співробітників і внесків з фонду оплати праці;
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи;
 • управління грошовими розрахунками з працівниками, включаючи депонування;
 • облік кадрів і аналіз кадрового складу;
 • автоматизація кадрового діловодства.
У конфігурації "Зарплата і кадри для бюджетних установ України": 
 • в повному обсязі підтримує розрахунок заробітної плати в бюджетних установах, при цьому результати розрахунків і порядок відображення в бюджетному обліку нарахувань, утримань і податків з ФОП виконується за джерелами фінансування, за рахунок яких здійснюється фінансування нарахувань;
 • повною мірою автоматизує розрахунок грошового забезпечення військовослужбовців та оплати праці цивільних осіб;
 • автоматизовані трудомісткі рутинні операції і за рахунок цього працівники можуть вивільнятися для виконання аналітичних функцій, тим самим підвищується ефективність кадрових і розрахункових служб.
Завдяки можливості обліку діяльності декількох установ в єдиній інформаційній базі, програма "1С:Зарплата і кадри 8 для бюджетних установ України" може використовуватися як в невеликих установах, так і у великих управліннях та адміністраціях. 
 
Вартість:
 
1С: Підприємство 8. Зарплата і кадри для бюджетних установ України 3960,00