Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

Оновлення програми M.E.Doc Версія 11.00.024

ЗАВАНТАЖИТИ ОНОВЛЕННЯ 

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.024

 

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

 1. Оновлено довідник Причини звільнення станом на 01.12.2018 р. Довідник підключено до графи 17 Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4(J3000412, F3000412).

 2. Оновлений довідник Податкові інспекції станом на 26.12.2018 (довідник територіальних органів ДФС). Довідник підключений у Картці підприємства - розділ Підприємство - група Контролюючий орган - поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінились, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

 3. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.01.2019 р.
  ДФСУ затверджені нові довідники пільг станом на 01.01.2019 року, а саме:

  • ·  Довідник No 91/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

  • ·  Довідник No 91/2 інших податкових пільг.

 4. Відповідно до змін у ПКУ, внесеними Законом України No2628-VIII від 23.11.2018 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»:

  1. 4.1.  Оновлено Довідник ознак доходу 1ДФ станом на 01.01.2019 р.

   Довідник підключено до поля Ознака доходу форми No1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку(J0500105, F0500105).

  2. 4.2.  Оновлено довідник Пільги станом на 01.01.2019 р.

   Довідник підключено до поля Ознака пільги форми No1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого)

на користь платників податку, і сум утриманого з них податку

(J0500105, F0500105).

4.3.Оновлено довідник Підакцизні товари (ставки акцизного податку) станом на 01.01.2019 р.

 1. 4.4.  Оновлено довідник по мінімальному акцизному податковому зобов'язанню станом на 01.01.2019 р.

  Значення довідника застосовуються у графі 15 форми Дод. 2 Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно (J0295206, F0295206).

 2. 4.5.  Оновлено довідник ставок екологічного податку станом на 01.01.2019 р. Довідник підключений у Додатках до Податкової декларації екологічного податку (J0302004).

 

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові форми:
Початок дії - з 01.01.2019 р.; подання - за потреби:

page2image502637680

J1300203 Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДФС

J1400203 Витяг з інформаційної системи органів ДФС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами

F1300203 Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДФС

F1400203 Витяг з інформаційної системи органів ДФС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами

Форми доступні у розділі Довідки державних органів - Інформаційна

довідка - Створити - Іншу довідку.

Зміни

Оновлено електронний формат xsd для форм:

J1402501 Витяг з реєстру платників акцизного податку з реалізації пальногоF1402501 Витяг з реєстру платників акцизного податку з реалізації пального

Інша звітність

Нова форма: початок дії - з 01.12.2018 р.; подання - за потреби:
PD311402 Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або

розрахункової книжки

Державна казначейська служба

page3image501741232page3image501741552

Зміни

FINR0005 Форма No2-дс Звіт про фінансові результати

FINB0005 Форма No1-дс Баланс

FING0005 Форма No3-дс Звіт про рух грошових коштів

FINV0005 Форма No4-дс Звіт про власний капітал

FINP0005 Форма No5-дс Примітки до річної фінансової звітності

FZFIN41 Інформація про фінансовий стан установи

FZFIN42 Інформація про фінансовий стан установи 2

page3image459002128

Державна служба статистики

Нові форми:
1. Подання - І Півріччя, ІІ Півріччя:

page4image501761072

S0210111 1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами

 1. Подання - Рік:

  24. Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами

  3-лг. Лісогосподарська діяльність (річна)

  2-тп (мисливство). Ведення мисливського господарства

  3-наука. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок

  1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах

  21-заг (рік). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства

  1-АП. Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності

  1-риба (річна). Добування водних біоресурсів

 2. Подання - Рік:

  S2700412 

  4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур
  

Зміни

S2000906 9-нк. Звіт про діяльність театру

S1600312 2-тр. Звіт про роботу автотранспорту
page4image459123728

S2702114 50-сг. Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств

S14020041-ОТ. Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо

S2703602 
2К-С Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства
S0404510 2К-П Обстеження ділової активності промислового підприємства
S2601102 2К-СП Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг
S0703002  2К-Б Обстеження ділової активності будівельного підприємства

S0603302 
2К-Т Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

Єдине вікно

Зміни


						page5image502764496

Ф1. Баланс

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом)

Ф4. Звіт про власний капітал

Ф5. Примітки до річної звітності

6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

1-мс, 2-мс. Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

 

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни

1. Додано обов’язковий контроль на заповнення полів, що містять назву підприємства та код ЄДРПОУ підприємства при внесенні даних у динамічні таблиці форм моніторингу:

page6image500916096

SM100204 SM100305 SM100405 SM100505 SM100603 SM100703 SM100804

SM100913

SM100923 SM100933

Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Дод.5. Показники стану активів суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово- господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення

SM100942 SM100963 SM100972 SM101103 SM101202

стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору економіки

Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів

2. Реалізовано автоматичне заповнення розділу 8, Таблиці 6, графиНайменування об’єкта (рік) на підставі даних, внесених у графуНайменування об’єкта (І - ІІІ квартал) без можливості редагування значень у таблиці з даними за рік у формі:

S3000109 Фінансовий план

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни: Відкориговано обов’язкові контролі для форм:

UOP90901 Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

UOP00109 Фінансовий план

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт

page7image502868640

установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нові форми

 1. Початок дії - з 01.01.2018 р.; період подання - Рік:

  NA090001 No9-сг (річна). Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай

 2. Початок дії - з 01.12.2018 р.; період подання - Рік:

  NA290001 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Нові форми: Додано нові форми до пакету KMDABR01, початок дії - з 01.01.2018 р.; період

page8image502921968page8image502922288

подання - Рік:

KMR7DZ37 KMR7DB37 KMR7MZ37 KMR7MB37 KMR7DS37 KMR7MS37 KMFB0003 KMFV0003 KMFR0003

Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф No7д (зведена) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф No7м (зведена) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Форма No1-дс Баланс Форма No4-дс. Звіт про власний капітал Форма No2-дс Звіт про фінансові результати

KMFG0003

KMFP0003

KMD23018

KMD09018

KMD20018

KMD24Z28

KMD24S28

KMD25Z18

KMD25S18

KMD21018

KMD22Z18

KMD22S18

KMD27018

KMD28018

Форма No3-дс. Звіт про рух грошових коштів

Форма No5-дс. Примітки до річної фінансової звітності.

Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними

Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними

Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Додаток 28 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації, вищими спеціалізованими судами та іншими органами судової

влади у системі Державної судової адміністрації України

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Первинні документиЗвірка документів з ЄРПН

Відкориговано заповнення графи Номер запиту та відображення інформації про наявність витяга у розділі Звірка документів з ЄРПН для ФОП.

ЗвітністьЄдиний внесок

 1. Відповідно до Закону України від 23.11.2018 р. No2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» з 01.01.2019 р. ставка ЄСВ для ФОП за працюючих осіб з інвалідністю становить 8,41%, ставку нарахування ЄСВ для ФОП змінено з 22% на 8,41%.

  На виконання Закону внесено зміни у розрахунок звітів, починаючи з січня 2019 року:

  Додаток 4:

  • ·  Таблиця 1 (J3040112, F3040112);

  • ·  Таблиця 6 (J3040612, F3040612);

 2. У Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 доопрацьовано можливість введення назв, що містять символ «апостроф» у графі Професійна назва роботи.

page10image501190400page10image501190736

Реєстр звітів

Внесено зміни у перевірку формату серії документа Свідоцтво про смерть у формах:

C1100101 Заява-розрахунок С1100201 Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам

АдмініструванняПараметри системи - Підпис

Для підприємств, у яких не налаштовано комплект підписів для статистичної звітності, у розділі Статистична звітність встановлено налаштування комплектів підписів, аналогічне розділу Звітність.

Резервне копіювання

Оптимізовано процес створення та відновлення резервних копій для СУБД Oracle.

Зарплата Довідники

Оновлено довідник Види доходів станом на 01.01.2019 р.

Експорт та імпорт даних

1. Додано транспортні файли передачі звітних даних до ДКСУ бюджетних та фінансових форм звітності.

2. Відкориговано заповнення поля Зведена податкова накладна при виконанні універсального імпорту ПН у форматі DBF.

Мережевий варіант роботи

Реалізовано відображення детальної інформації про користувача та робочу станцію, що працюють зі звітом, при його відкритті у режимі перегляду іншим користувачем.