Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

Оновлення програми M.E.Doc Версія 11.00.023

 

ЗАВАНТАЖИТИ ОНОВЛЕННЯ 

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.023

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Оновлено Довідник сільськогосподарських сортів.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові форми

Додано нові форми: подання за потреби:

page1image1510069232

J1300105 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

J1400105 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

F1300105 Запит щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних

F1400105 Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних

Форми доступні у розділі Довідки державних органів Інформаційна довідка -Створити Довідку в СЕА ПДВ.

Реалізовано можливість експорту форм у форматі Еxcel.Зміни

 

Оновлено контролі-попередження для форм:

J1201010 Податкова накладна
J1201210 Додаток No2 до податкової накладної

F1201010 Податкова накладна
F1201210 Додаток No2 до податкової накладної

 

Облікові документи

Зміни:
S1499302 Квитанція-повідомлення

 

Державна казначейська служба

Нові форми

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 17.08.2018 р. No 700, що вносить зміни до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 No 44, додано нові форми, початок дії з 01.11.2018 р.; період подання Рік:

page2image1491989728page2image1491989984

FRD23020 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

FRM24S33 Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRM24S34 Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант No2)

FRM24Z33 Додаток 24 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRM24Z34 Додаток 24 (заг. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант No2)

FRD25S20 Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FRD25Z20 Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FRD26020 Додаток 26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

FRD27020 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FRD28020 Додаток 28 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20_ рік на забезпечення здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

FRD24S33 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRM24S34 Додаток 24 (спец. ф.) (місц. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант No2)

FRD24Z33 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FRD24Z34 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками (варіант No2)

F2KD39 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KDV39 Ф No2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F2KM39 Ф No2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

F4_1KD39 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_1KM39 Ф No4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

F4_2KD39 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_2KM39 Ф No4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

F4_3KD39 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_3KM39 Ф No4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

F4_4KD39 Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

F43KD139 Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F43KM139 Ф No4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

F7KD1S39 Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмам

F7KD1Z39 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KDB39  Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDS39 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KDZ39  Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KM1S39 Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

F7KM1Z39 Ф No7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмам

F7KMB39  Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMS39 Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

F7KMZ39 Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FRD09020  Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду

FRD10020 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

FRD11020 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

FRD12020 Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на$MY_DATE

FRD12030 (варіант No2) Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на $MY

FRD13020 Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ...

FRD14020 Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби

FRD15020 Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

FRD16020 Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

FRD17020 Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

FRD18020 Додаток 18 Довідка про депозитні операції

FRD19020 Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

FRD20020 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FRD21020 Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

FRD22S20 Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FRD22Z20 Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FRM20020 Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

FV4_3D39 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV4_3M39 Для одержувачів бюджетних коштів Ф No4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FV71DS39 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71DZ39 Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

FV71MS39 FV71MZ39 FVR2D039 FVR2M039 FVR41D39 FVR41M39 FVR42D39

FVR42M39

FVR43D39

FVR43M39

FVR7DS39 FVR7DZ39 FVR7MS39 FVR7MZ39 FZM4_339

Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Для одержувачів бюджетних коштів Ф No4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Для одержувачів бюджетних коштів. Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зведена. Ф No4-3м Звіт про надходження і використання інших

FZM71S39 FZM71Z39 FZMR4339

FZMR7S39 FZMR7Z39 FZV2D039 FZV2M039 FZV4_339

FZV71S39

FZV71Z39

FZVM4139 FZVM4239 FZVR4139 FZVR4239 FZVR4339

Зведена. Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Зведена. Ф No7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Зведена. Ф No4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

Зведена. Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зведена. Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зведена Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Зведена. Ф No2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Зведена. Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Зведена. Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Зведена. Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

Зведена. Ф No4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Зведена. Ф No4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Зведена. Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Зведена. Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Зведена. Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших

надходжень спеціального фонду

FZVR7S39 FZVR7Z39

надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

Зведена. Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Зведена. Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

2. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 27.11.2018 р. No 940, «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі», додано нові форми, початок дії з 01.11.2018 р.; період подання -Рік:

FINR0005 FINB0005 FING0005 FINV0005 FINP0005

Зміни

Форма No2-дс Звіт про фінансові результати
Форма No1
-дс Баланс
Форма No3
-дс Звіт про рух грошових коштів
Форма No4
-дс Звіт про власний капітал
Форма No5
-дс Примітки до річної фінансової звітності

page8image1510695952

1. Внесено зміни у форми:

FZKZAG20 FZKSPZ20

FREM4313 FREM4213 FREM4113 FDOV2007 FDOV4107

Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

(для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

(для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

(для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

(для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі

(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і

FDOV4207

FDOV4307 FDOV4317

FDOV4407

FDOV70S7 FDOV70Z7 FDOV71S7 FDOV71Z7 FMDOV207 FMDOV417 FMDOV427

FMDV4312 FMDV4313

(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FMDV7S13

(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за

використання коштів, отриманих як плата за послуги

(для внутрішнього використання) Довідка бюджетними коштами в територіальному розрізі

(для внутрішнього використання) Довідка бюджетними коштами в територіальному розрізі

(для внутрішнього використання) Довідка окремими програмами в територіальному розрізі

про заборгованість за про заборгованість за про заборгованість за

(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

(для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі

(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень

(для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (позики міжнародних фінансових організацій)

FMDV7Z13 FMDV7S12 FMDV7Z12 FRES4113 FRES4213 FRES4313 FRES4413

(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі

(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

(для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі

(для внутрішнього використання) (для 4_1) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

(для внутрішнього використання) (для 4_2) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

(для внутрішнього використання) (для 4_3) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

(для внутрішнього використання) (для 4_4) Реєстр форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду

бюджетними коштами в територіальному розрізі

2. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.11.2018 No886 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року No57» виконано зміни у формах:

FK0SHT15 FK0SHT16 FK0SHM13 N0101014

Кошторис
Зведений кошторис
Кошторис (Місцевий бюджет)
Зведення показників спеціального фонду кошторису

ФОРМИ, ДО ЯКИХ ДОДАНО ПІДКАЗКИ

Державна фіскальна служба

Реалізовано підказки, загальні та до полів форм:

J1201010 Податкова накладнаF1201010 Податкова накладна

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни
1. Реалізовано автоматичне заповнення граф: Код за ЄДРПОУНайменування

підприємстваВид діяльності даними з Картки підприємства у формі:S3000109 Фінансовий план

2. Реалізовано автоматичне заповнення форми з типом Прогнозний, створеної в періоді Рік:

MFD00001 Додаток 1 до Методики
перенесення даних виконується з 
графи 5 основної таблиці форми S3000109

Фінансовий план.

Укроборонпром

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

Зміни:
Скасовано автоматичне заповнення рядка 3020. Додано контроль на заповнення рядків

3020 та 3030:
UOP00109 Фінансовий план

page11image1489961600page11image1489961856

КМДА

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Зміни

Додано контролі у формах пакетів:

page12image1513146128

KMDAGM01 Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок для СМП (суб'єктів малого підприємництва)

KMDAGV02 Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок

KMDAGP01 Ярлик до пакету звітності КМДА Фінансовий план форма фінансування -госпрозрахунок

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нові форми

1. Початок дії з 01.11.2018 р.; період подання Рік:

page12image1513187232

U41VAL39 U42UKD39 U42VAL39 U44UKD39

U7UKDZ39 U2UKD39 U7UKDS39

(УААН) Ф No4-1д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

(УААН) Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

(УААН) Ф No4-2д(валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

(УААН) Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

(УААН) Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (УААН) Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними

коштами

U43UKD39 (УААН) Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

U41UKD39 (УААН) Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

2. Початок дії з 01.12.2018 р.; період подання щомісячно, І ІІІ квартал:N2000214 Додаток Б форма 4 наука

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 17.08.2018 р. No 700, що вносить зміни до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 No 44, додано нові форми:

Міністерство соціальної політики

Звіти Світового банку, звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

Нові форми початок дії з 01.11.2018 р.; період подання Рік:

page13image1493130288

P2KD39 P4_1KD39

P4_2KD39 P4_3KD39 P4_4KD39 P43KD139 P7KDS39

Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

P7KDZ39 P7KD1S39 P7KD1Z39 PRD09020 PRD10020 PRD12020

PRD13020 PRD14020

PRD15020

PRD16020 PRD17020

PRD18020 PRD19020

PRD20020 PRD21020

PRD22Z20

Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду
Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на ...

Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштiв на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ...

Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби

Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

Додаток 18 Довідка про депозитні операції

Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду

Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

PRD22S20

PRD23020 PRD24Z33

PRD24S33

PRD25Z20 PRD25S20 PRD26020

PRD27020

PINB0005 PINR0005 PING0005 PINV0005 PINP0005

Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

Додаток 26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Форма No1-дс Баланс
Форма No2
-дс Звіт про фінансові результати
Форма No3
-дс. Звіт про рух грошових коштів
Форма N 4
-дс. Звіт про власний капітал
Форма No5
-дс. Примітки до річної фінансової звітності

Міністерство охорони здоров’я

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

Нові форми початок дії з 01.11.2018 р.; період подання Рік:
F2KDMN39 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (інші

міністерства)
F41DEP39 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата

page15image1513486528

F41VAL39 F42VAL39 F43_IM39 F7KDZM39 FRD24MZ1

Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (іноземна валюта)

Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта)

Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства)

Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) (інші міністерства) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

за послуги (депозитні суми)

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові форми початок дії з 01.11.2018 р.; період подання Рік:

page16image1513672096

K2KD39 K4_1KD39

K4_2KD39 K4_3KD39 K4_4KD39 K43KD139

K7KD1S39 K7KD1Z39

Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

K7KDS39 K7KDZ39 KRD09020 KRD10020 KRD11020

KRD12020

KRD13020 KRD14020

KRD15020

KRD16020 KRD17020

KRD18020 KRD19020

KRD20020 KRD21020

KRD22S20

Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на $MY_DATE

Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ...

Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби

Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

Додаток 18 Довідка про депозитні операції

Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України

Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань

KRD22Z20

KRD23020 KRD24S33

KRD24Z33

KRD25S20 KRD25Z20 KRD26020

KRD27020

Зміни

розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

Додаток 26 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

page18image1513971872

MK881001 Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK882001 Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом

MK884001 MK885001

MKP04001 MKP05001

Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки

Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік)

ф.4 Бюджетна пропозиція Бібліотеки, музеї та культурно-інформаційні центри ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові форми початок дії з 01.11.2018 р.; період подання Рік:

page19image1511750448

FSDKRR02 FSRD1020 FSRD1120

FSRD1220

FSRD1320 FSRD1420

FSRD1520

FSRD1620 FSRD1720

FSRD1820 FSRD1920

FSRD2020 FSRD2120

Довідка про курсову різницю

Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту

Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів

Додаток 12 Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на ...

Додаток 13 Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на ...

Додаток 14 Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби

Додаток 15 Реєстр залишків коштів загального та спеціального фондів державного (місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках розпорядників бюджетних коштів

Додаток 16 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків

Додаток 17 Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків

Додаток 18 Довідка про депозитні операції

Додаток 19 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами

Додаток 20 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості

Додаток 21 Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний

FSD22Z20 Додаток 22 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FSD22S20 Додаток 22 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів

FSRD2320 Додаток 23 Довідка про використання іноземних грантів

FSD24Z33 Додаток 24 (заг. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD24S33 Додаток 24 (спец. ф.) (держ. бюдж.) Довідка про дебіторську заборгованість за видатками

FSD25Z20 Додаток 25 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість Додаток 25 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість

FSD25S20 Додаток 26 Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми охорони здоров'я

FSRD2620 Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

FSRD2720 Додаток 28 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України рік між місцевими та апеляційними судами усіх видів та спеціалізації

FSRD2820 Управлінська форма 3

FSUFR005 Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

FS2KD39 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FS41KD39 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

FS42KD39 Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

FS43KD39 Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) бюджет України

FS43D139 Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS44KD39 Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7KDZ39 Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

FS7KDS39 Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмам

FS7D1Z39   Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Фактичні видатки

FS7D1S39 Форма No1-дс Баланс

FSFVR002 Форма No2-дс Звіт про фінансові результати

FSFINB05 Форма No3-дс Звіт про рух грошових коштів

FSFINR05 Форма No4-дс Звіт про власний капітал

FSFING05 Форма No5-дс Примітки до річної фінансової звітності

FSFINV05 Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

FSFINP05 Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Зміни

FS41MD19 Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

FS42MD19 Оперативна інформація про стан фінансування соціальних виплат за захищеними статтями видатків загального фонду державного бюджету

FS44MD19 Дані щодо заборгованості із заробітної плати працівників бюджетних установ, які фінансуються із державного бюджету

FRPIN01

FDPIN01

FOPIN01 Оперативні дані щодо дебіторської та кредиторської заборгованості

page21image1512621168

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

page22image1512021760

Первинні документиРеєстр первинних документів

 1. На панелі Фільтр додано параметр відбору Реєстрація простроченаПараметр призначений для відбору ПН/РК, які зареєстровані у ЄРПН та мають прострочений термін реєстрації. Відбір документів здійснюється за наявності кількості днів прострочки у відповідній графі реєстру.

  Для відбору прострочених документів на панелі Фільтр необхідно встановити опціюРеєстрація прострочена, в полі Статус обрати Зареєстровані в ЄРПН та натиснути кнопку Показати.

  За замовчуванням опція не відображається на панелі Фільтр. Для відображення опції натисніть кнопку page22image1515260880та у вікні Налаштування фільтра встановіть позначку у рядку

  Документ Реєстрація прострочена.

 2. Реалізовано автоматичне перенесення даних з отриманої ПН у графу 11 Зведеної податкової накладної (J1201010, F1201010) при створенні зведеної ПН за допомогою команди Створити на основі Створити зведену видану ПН.

 3. Відкориговано перенесення значення коду філії контрагента при створенні ПН нової версії на основі ПН попередньої версії за допомогою команди Створити на основі нову версію ПН.

 4. Доопрацьовано формування Запиту щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних (J1300104, F1300104) за допомогою команди менюПравка Запит стану реєстрації ПН/Дод2 в ЄРПН.

  У разі виділення більше ніж 1000 документів, реалізовано автоматичне розділення та відправлення запитів, кожен з яких містить не більше 1000 рядків (документів).

Автоматична обробка документів

Реалізовано можливість відправки зареєстрованих ПН/РК. У налаштуваннях розділуВідправка первинних документів автообробником контрагенту у полі Відправляти документ, якщо він має статус додано значення Зареєстровано в ЄРПН.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

page23image1515311952

ЗвітністьЄдиний внесок

 1. Згідно з Законом України No2629-VIII від 23.11.2018 «Про Державний бюджет України на 2019 р» з 01.01.2019 оновлені дані розміру мінімальних (4173 грн) та максимальних (62595 грн) показників заробітної плати, які використовуються при розрахунку сплати ЄСВ, починаючи із звітів за січень 2019 року:

  Додаток 4:

  • Таблиця 6 (J3040612, F3040612);

  •  Таблиця 8 (J3040812);

  • Таблиця 9 (J3040912).

   Додаток 5:

  • Таблиця 1 (F3050112);

  • Таблиця 1 (F3051112).

   Норми починають діяти для звітів тільки з 01.01.2019р.

 2. Додано функцію оновлення реєстру у розділах Додаток 4 та Додаток 7.

  Оновити вміст реєстру можна, натиснувши кнопку page23image1515367808на панелі інструментів або, обравши пункт головного меню Вигляд Оновити реєстр.

 3. Реалізовано можливість друку у форматі PDF із закритого вигляду для документів:

  • Додаток 5 (F3000512);

  • Додаток 6 (F3000612);

  • Додаток 7 (J3000712, F3000712).

   Друк виконується по команді контекстного меню Друк в PDF.

 4. У Таблиці 5 (J3040512, F3040512) Додатка 4 реалізовано додатковий контроль граф 12,

  13, 14.

Реєстр звітів

Додано додатковий контроль на внесення від'ємного значення в графі 21 та графі 22 Додатка 1.1 у формі:

C1100101 Заява-розрахунок

Довідники

Співробітники

Відкориговано активацію ознак СПД та Не використовується у групі Інші при створенні та редагуванні картки Іншої особи на СУБД Oracle.

Адміністрування
Параметри системи Документообіг

Згідно з Законом України від 05.10.2017 р. No2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» використання електронної позначки часу під час накладання кваліфікованого електронного підпису чи печатки є обов'язковим.

Відповідно до вимог законодавства, після встановлення оновлення для всіх користувачів буде автоматично активовано опцію Перевіряти сертифікат по OCSP-протоколу та встановлювати позначку часу при підписанні, що міститься у розділіАдміністрування Параметри системи Документообіг.

Для спрощення налаштувань встановлення електронної позначки часу функція активується одночасно для всіх організацій, наявних у системі.

Зверніть увагу! Накладання електронної позначки часу виконується лише для електронних первинних документів та не застосовується до документів електронної звітності.

Для коректної роботи функції обов'язково повинен бути налаштований доступ до OCSP та TSP серверів КНЕДП.

Параметри системи Підпис

1. У розділі Звітність про відкриття/закриття рахунків додано комплект підписівВідповідальна особа Відповідальна особа. Для однієї з обраних відповідальних осіб обов’язково повинен бути завантажений у систему сертифікат шифрування, або сертифікат шифрування печатки, за наявності.

2. Реалізовано окреме налаштування комплектів підписів для статистичної звітності. На вкладці Підпис додано розділ для налаштування підписів: Статистична звітність.

Зарплата

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за листопад 2018 р. - 101,4 %.

Налаштування

Оновлено довідники Мінімальна заробітна платаМаксимальний ФОП для оподаткування, Прожитковий мінімумПрожитковий мінімум (діти).

Розрахункова відомість

Відповідно до Закону України від 23.11.2018 р. No2628-VIII з 01.01.2019 р. ставка ЄСВ для ФОП за працюючих осіб з інвалідністю становить 8,41 %.

Довідники

Додано свята: Пасха 28.04.2019 та Трійця - 16.06.2019.