Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

Вийшло оновлення 11.00.005

 

ЗАВАНТАЖИТИ ОНОВЛЕННЯ 11.00.005

 

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.005

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

1. У довідник Періоди подання звітності, що підключений у формах пакетуFRZVIT01, додано значення:

 • 1 квартал 2017;

 • 2 квартал 2017;

 • 3 квартал 2017;

 • 4 квартал 2017.

 1. Оновлений Довідник податкових пільг. ДФСУ затверджені нові довідники пільг станом на 19.04.2018 року, а саме:

  • Довідник 88/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

  • Довідник No 88/2 інших податкових пільг.

 2. Внесені зміни у довідник Статус підприємства.
  Довідник використовується у формі SM100204 пакету PROZVI01 розділу Звітність державних підприємств:

  SM100204 Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

 

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Нові звіти

page1image4100513264

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 23.03.2018 No 381 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року No 21» реалізовано нові форми звітів. Початок дії з 01.06.2018 р.; період подання залежно від звітного періоду, що застосовується.

Вперше мають застосовуватися при звітуванні за червень 2018 р. (а для платників, що застосовують квартальний звітний (податковий) період, за ІІ квартал 2018 р.):

Податкова декларація з ПДВ

Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)

Дод.2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного(податкового) періоду (Д2)

Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)
Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)

Дод.5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)

Дод.6 Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (орг.) інвалідів

Дод.7 Розрахунок (перерах.) частки використ. товарів/послуг, необор. активів в оподатк. операціях (Д7)

Дод.8 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов. Реквіз. ПН/РК та/або порушення прод./покуп. гранич термінів реєстрації в ЄРПН (Д8)

Дод.9 Розрах. под. зобов. за операціями, визн. в ст.161 ЗУ 'Про держ. підтримку сг України, та питом. ваги варт. с/г товарів (ДС9)

Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України

Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду

Розрах. подат. зобов'язань, нарах. отримувачем послуг, не зареєстров. як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у т.ч. їх постійними предст., не зареєстр. пл. податків, на митній тер. України.

Повідомлення про делегування філіям (структур. підр.) права складання ПН та РК

Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв з виправленням самостійно виявлених помилок

Податкова декларація з ПДВ

Дод.1 Розрахунок коригування сум ПДВ (Д1)

Дод.2 Довідка про суму від'ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)

Дод.3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)
Дод.4 Заява про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4)

Дод.5 Розшифровки подат. зобов. та подат. кредиту в розрізі контрагентів (Д5)

Дод.6 Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (орг.) інвалідів

Дод.7 Розрахунок (перерах.) частки використ. товарів/послуг, необор. активів в оподатк. операціях (Д7)

Дод.8 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов. Реквіз. ПН/РК та/або порушення прод./покуп. гранич термінів реєстрації в ЄРПН (Д8)

Дод.9 Розрах. под. зобов. за операціями, визн. в ст.161 ЗУ 'Про держ. підтримку сг України, та питом. ваги варт. с/г товарів (ДС9)

Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України

Заява про вибір квартального звітного (податкового) періоду

Розрах. подат. зобов'язань, нарах. отримувачем послуг, не зареєстров. як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у т.ч. їх постійними предст., не зареєстр. пл. податків, на митній тер. України.

 

Для нових форм реалізовано можливість експорту даних із Реєстру виданих таотриманих податкових накладних у форми звітності з ПДВ по виконанню командиСтворити пакет звітів на вкладці Наступні дії.

 1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 10.03.2015 року No 309 «Про затвердження Порядку складання та подання запитів на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби України, форми подання запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні органів Державної фіскальної служби України» реалізовано нові форми:

  Початок дії з 01.07.2018 р.; подання за потреби:

  J1314001 Запит на отримання публічної інформації

  F1314001 Запит на отримання публічної інформації

  Форми доступні у розділі Довідки державних органів Інформаційна довідка -Створити Іншу довідку.

 2. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 04.04.2018 року No 405 «Про затвердження форми та Порядку подання Повідомлення про укладання форвардного або ф’ючерсного контракту» реалізовано нову форму, початок дії з 01.07.2018 р.; подання за потреби:

  J0147702 Повідомлення про укладання форвардного або ф'ючерсного контракту

Зміни:

 1. Реалізовано інформаційне повідомлення (необов'язкову перевірку) для поля Причина коригування, якщо у полі міститься значення, відмінне від дозволених:

  J1201209 Додаток No2

  F1201209 Додаток No2

 2. Додане попередження щодо обов’язкового заповнення колонки Позначка у формі:

  J1311801 Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

  F1311801 Заява про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації

page4image4100765216

Державна служба статистики

Нові звіти початок дії з 01.01.2018 р.; період подання щоквартально:FD301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

FD301114 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Державна казначейська служба

Зміни:
FK0SHT12 Кошторис

FK0SHM12 (Місцевий бюджет) Кошторис

ДСЗУ

Новий звіт початок дії з 01.01.2018 р.; період подання щомісячно.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2018 р. «Про затвердження Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» додано нову форму:

C0301511 Довідка про виконання роботодавцем умов компенсації частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

page5image4120479984page5image4120480256page5image4120480528

Новий звіт
У пакет PROZVI01 додано нову форму, початок дії - 01.04.2018, період подання як у головному документі:

SM100804 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Зміни:

 1. Реалізовано автоматичне заповнення рядків 6000 6080 графи 4 форми:S3000308 Показники виконання фінансового плану
  даними з форм:

  S0100113 Ф1. Баланс

  S0110011 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

 2. Відкоригований інформаційний контроль заповнення графи 4 та графи 7 у формі:

  SM100305 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

  за умови відсутності форми:
  S0301011 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

 3. Повідомлення про помилку замінено інформаційним повідомленням при контролі значення рядка Усього щодо суб’єкта управління (1+2), у тому числі за групами підприємств у консолідованому звіті:

  SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб'єктів господарювання, що належать

 4. Для вказаних форм реалізовано перенесення даних із відповідних форм Міністерства оборони (MOU10111, MOU20211, MOU30308, MOU40406, MOU50005, MOU00107, MOU31011, MOU31114, MOU02003, MOU05103, MOU05203, MOU08002, MOU09102, MOU09202, MOU09302, MOU09402, MOU09603, MOU09703, MOU10002, MOU11002, MOU12002):

Ф1. Баланс

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Ф4. Звіт про власний капітал

Ф5. Примітки до річної звітності

Фінансовий план підприємства

1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

Дод.2. Загальна інформація про суб'єкти господарювання, що належать до сфери управління

Дод.5.1. Інформація про майно, що не ввійшло до статутних фондів підприємств під час їх корпоратизації та приватизації або залишилося після ліквідації підприємств чи організацій суб'єкта управління

Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість

Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління

Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб'єкта управління

Дод.9.2. Інформація про приватизацію державного майна

Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб'єкта управління

Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб'єкта управління

Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб'єкта управління

Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб'єкта управління

Дод.10. Інформація щодо здійснення суб'єктом управління заходів щодо вдосконалення умов господарювання та проведення державної політики в галузі

Дод.11.Інформація щодо суб'єктів господарювання державного сектору

Дод.12. Інформація щодо призначення керівників суб'єктів господарювання за конкурсом та укладених контрактів


Перенесення даних відбувається по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки Дані з ... у вікні відкритого документа на вкладці Наступні дії.
 1. Реалізовано перенесення даних по рядках 1201 та 1202 таблиці 1 у форму:S3000308 Показники виконання фінансового плану
  із відповідної форми 
  Міністерства оборони:
  MOU00307 Показники виконання фінансового плану

  Перенесення даних відбувається по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки Перенести дані з MOU00307 у вікні відкритого документаS3000308 на вкладці Наступні дії.

 2. Повідомлення про помилку замінене на інформаційне повідомлення при контролі заповнення поля, що містить прізвище підписувача документа, у формах пакетуPROZVI01:

Ф1. Баланс

Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Ф4. Звіт про власний капітал

Ф5. Примітки до річної звітності

Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами"

 

Реалізовано можливість імпорту даних формату XLS для Міненерговугілля таМіністерства аграрної політики у періоді квартал для форм пакету PROZVI01:

Ф1. Баланс
Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва

Перенесення даних відбувається по виконанню команди Виконати додаткову програму обробки Імпорт з XLS для Мін. енерго (Імпорт з XLS для Мінагроу вікні відкритого документа на вкладці Наступні дії.

8. Додано поле Аудиторський висновок у формі:PROZVI01 Ярлик до пакету МЕРТУ

Міністерство культури

Бюджетна, планова та довідкова звітність для організацій, підзвітних Міністерству культури (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

Нові звіти початок дії з 01.04.2018 р.; період подання - 1-й квартал, 2-й квартал, 3-й квартал:

KINB0004 Форма No1-дс Баланс
KINR0004 Форма No2-дс Звіт про фінансові результати

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Новий звіт

Початок дії з 31.03.2018 р.; період подання щомісячно:NOIZRZ01 Збирання ранніх зернових

Зміни:

1. Реалізовано автоматичне заповнення полів з назвою організації та області у формах:

page9image4119445408page9image4119445680page9image4119445952

NOISAN01 NOIYRI01 NOIROZ01

Сортовий аналіз Реалізація ярі Реалізація озимі

NOIRVP01 Реалізація та ціни

2. Реалізовано функцію автоматичного відображення періоду подання звіту перед його назвою. Період, вказаний при заповненні звіту, автоматично відображається перед назвою звіту у закритому вигляді:

Банкрути

Картопля та овоче-баштанні

Кормові культури

МТР 2

МТР

Посів озимих

Посів ярих зернових

Стан озимих

Технічні

Збирання пізніх культур

Збирання ранніх культур

Обсяг та структура капітальних вкладень державних підприємств дослідних господарств мережі НААН у соціальну сферу села

 

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

Нові звіти початок дії з 01.01.2018 р.; період подання - 2-й квартал; термін подання звітності до 15.07.2018 р.:

1. Форма No1-дс Баланс

2. Форма No2-дс Звіт про фінансові результати
3. Інформація про наявність і рух основних засобів

5. Ф No2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

6. Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

9. Ф No4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

10. Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

11. Ф No4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

12. Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

13. Ф No4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень

14. Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

15. Ф No4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

16. Ф No4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)

17. Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

18. Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

19. Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

20. Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

21. Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

22. Зведена форма Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

23. Зведена форма Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

24. Ф No7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

25. Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

26. Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

27. Зведена форма Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

28. Зведена форма Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

34. Додаток 21. Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет)

42. Додаток 27. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі No 7д, No 7м «Звіт про

заборгованість за бюджетними коштами»

Для нових форм при створенні реалізоване перенесення даних на початок періоду.

Зміни:

 1. Реалізовано автоматичне перенесення даних за попередній період (за умови наявності форми) з колонки 4 річної форми:

  KMFB0002 Форма No1-дс Баланс
  в колонку 3 форми:

  KMFINB02 1. Форма No1-дс Баланс

 2. Реалізовано автоматичне перенесення даних (за умови наявності форми) за аналогічний період з колонки 3 форми:

  KMFINR01 Форма No2-дс Звіт про фінансові результати
  у колонку 4 форми:

  KMFINR02 2. Форма No2-дс Звіт про фінансові результати

 

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Виконані доопрацювання, спрямовані на пришвидшення процесу запуску програми.

Первинні документиШаблони первинних документів

Реалізовано можливість редагування власних шаблонів, що опубліковані у Глобальному реєстрі шаблонів.

Щоб змінити шаблон у Глобальному реєстрі, натисніть два рази лівою кнопкою миші на рядку шаблона у розділі Власні Публічні.

page12image4123310688page12image4123310960

У вікні, що відкриється, натисніть кнопку Редагувати:

page13image4122097360

Шаблон буде відкрито у вікні Конструктора шаблона. Виконайте необхідні зміни та збережіть шаблон. Щоб зберегти зміни у Глобальному реєстрі шаблонів, підпишіть відредагований шаблон електронним цифровим підписом.

Звірка документів з ЄРПН

Відкоригований алгоритм підрахунку кількості зареєстрованих від’ємних Розрахунків коригування.

Інтеграція

Впроваджено новий модуль Інтеграція.
У модулі користувачі можуть обрати готове рішення для інтеграції з власними

бухгалтерськими системами.

Готове рішення з інтеграції спрощує процес імпорту та експорту звітів і первинних документів між програмою M.E.Doc та обліковою системою, яка використовується у організації.

Докладно про замовлення рішення інтеграції M.E.Doc з вашою обліковою системою дивіться у вікні модуля.

Звітність

Реєстр звітів

1. Відновлено функцію копіювання пакетних документів з додатками.

page13image4122168176page13image4122168464

2. Реалізовано функцію автоматичного перенесення періоду створення звіту із ярлика пакету FRZVIT01 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів у Додаткипакету:

MFD00001 MFD00002 MFD00003 MFD00004 MFD00005 MFD00006 MFD00007

Додаток 1 до Методики Додаток 2 до Методики Додаток 3 до Методики Додаток 4 до Методики Додаток 5 до Методики Додаток 6 до Методики Додаток 7 до Методики

Для виконання цієї функції у створеному Ярлику оберіть звітний період із довідника. Вказаний період автоматично буде перенесений у Додатки під час їх створення у пакеті.

АдмініструванняСертифікати Заявки на сертифікат

Реалізовано можливість змінювати дату у полі Початок дії при автоматичному продовженні сертифікатів.

Під час формування заявок на продовження сертифікатів користувачі можуть самостійно обирати дату початку дії сертифікату у межах від поточної дати до дати закінчення дії актуальних сертифікатів:

page14image4123512240
page15image4122220688

За замовчуванням, проставляється дата за три дні до закінчення терміну дії актуальних сертифікатів. Якщо до завершення дії актуальних сертифікатів залишилось менше трьох днів, у полі Початок дії за замовчуванням встановлюється поточна дата.

Управління ролями

Відкориговане збереження налаштувань доступу до бланків первинних документів для ролей користувачів.

ДовідникиКонтрагенти

Доопрацьований механізм оновлення даних контрагента із Єдиного довідника контрагентів.

Зарплата

page15image4122298272page15image4122298560

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за травень 2018р. - 100,0 %.

Сервіс універсальної автоматичної обробки

Додано перевірку значення порту, який буде використовуватися для автоматичної обробки документів. Порт налаштовується у програмі ConnectionSetup.exe на вкладці Сервіс автоматичної обробки:

Під час збереження налаштувань виконуватиметься перевірка портів, які використовуються для сервісів автоматичної обробки у всіх екземплярах програми, що встановлені на поточному комп’ютері.

Якщо порт, вказаний у ConnectionSetup, вже використовується, при спробі зберегти налаштування буде виводитися повідомлення: «Порт вже використовується на цьому комп'ютері для сервісу автоматичної обробки».

Експорт та імпорт даних

page16image4122371888

Державна казначейська служба

1. Реалізовано експорт форм у форматі ДКУ за 2-й - 4-й квартали 2018 р.:

Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Ф No7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Ф No7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Ф No7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Ф No7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Ф No2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Ф No4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Ф No4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Ф No4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Форма No1-дс Баланс

Форма No2-дс Звіт про фінансові результати

Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Форма No1-дс Баланс

Форма No2-дс Звіт про фінансові результати

Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

 

КМДА

Форма No2-дс Звіт про фінансові результати

Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами Ф No7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Ф No7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Форма No1-дс Баланс

Форма No2-дс Звіт про фінансові результати

Додаток 27 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі No7д, No7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»

2. Реалізовано експорт річних форм у форматі ДКУ:

1. Форма No1-дс Баланс
2. Форма No2-дс Звіт про фінансові результати

6. Ф No2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду

10. Ф No4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

14. Ф No4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

25. Ф No7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

2. Ф No4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

17. Ф No4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

26. Ф No7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами

42. Додаток 27. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі No 7д, No 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»