Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

Вийшло оновлення 11.00.001

ЗАВАНТАЖИТИ ОНОВЛЕННЯ 11.00.001

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 11.00.001

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Розширено можливості обміну первинними документами між контрагентами. Незалежно від наявної ліцензії на обмін первинними документами реалізовано можливість відправки 50-ти первинних документів на місяць (акти, договори, рахунки тощо).

 

ЗМІНИ У ДОВІДНИКАХ

Внесено зміни у довідник КПКВ.

ФОРМИ

Державна фіскальна служба

Зміни:

1. Змінено електронний формат pdf для форм:

page1image290172832

J1412303 РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків

J1413301 Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків

F1412303 РІШЕННЯ про врахування/неврахування Таблиці даних платника податків

F1413301 Рішення про неврахування Таблиці даних платника податків

 

2. Змінено електронний формат xsd, в текстових полях Інформація про причини... та

Інше обмежена кількість символів до 2000:

J1313201 Скарга на рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

F1313201 Скарга на рішення комісії контролюючого органу про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних

3. Змінено електронний формат xsd у формах:
J1312002 Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборівF1312002 Ф. 20-ОПП Дод. 10 до Порядку обліку платників податків і зборів

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗВІТНІСТЬ ДЛЯ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ

Звітність державних підприємств

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

Зміни:

 1. S3000108 Фінансовий план підприємства

 2. Додано перевірку для графи 6 рядків 7001, 7002, 7003, 7011, 7012, 7013:S3000308 Показники виконання фінансового плану

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

Новий звіт початок дії з 01.01.2018 р.; період подання - 1-й квартал, 1-е півріччя, 9 місяців, рік:

page2image293366368page2image293366640

Додаток No1. Довідка про зміну валюти балансу

Додаток No2. Iнформацiя про дебіторську та кредиторську заборгованість

Додаток No3. Розшифровка дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду

Додаток No4. Розшифровка кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду
 
Додаток No5. Розшифровка Розрахунки з бюджетом
 
Додаток No6. Розшифровка р.1660 ф.1 Поточні забезпечення
 
Додаток No7. Розшифровка рядків 1405 ф.1 Капітал у дооцінках, 1410 ф.1 Додатковий капітал
 
Додаток No8. Розшифровка Довгострокові та поточні зобов'язання і забезпечення

Додаток No9. Розшифровка Розрахунки зі страхування

Додаток No10. Розшифpовка pяд. 1665 ф. 1 Доходи майбутніх пеpiодiв

Додаток No11. Довідка пpо погашення заборгованості з pегpесних позовiв та одноpазової допомоги

Додаток No12. Розшифpовка p. 1610 ф. 1 Поточна заборгованiсть за довгостpоковими зобов'язаннями

Додаток No13. Розшифpовка p. 1515 ф. 1 Iншi довгостpоковi зобов'язання Додаток No14. Розшифpовка Оплата пpацi

Додаток No15. Розшифpовка Про прострочену заборгованість із заробiтної плати

Додаток No16. Розшифpовка p. 1155 ф.1 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

Додаток No17. Розшифpовка р. 1690 ф.1 Iншi поточнi зобов'язання Додаток No18. Розшифpовка p.1190 ф.1 Iншi оборотнi активи

Додаток No19. Довідка пpо фактичне отримання та використання грошових коштiв

Додаток No20. Розшифpовка Основнi засоби (у т.ч. інвестиційна нерухомість)

Додаток No21. Розшифpовка p. 2130 ф.2 Адмiнiстpативнi витpати

Додаток No22. Розшифpовка p. 2150 ф.2 Витpати та збут

Додаток No23. Розшифpовка p. 2120, 2180, 2200, 2220, 2240, 2250, 2255

No24. Інформація пpо пiдприємство
 

No25. Довiдка щодо обслуговуючих банкiв та отримання кредитних

2270 ф.2 Доходи i витpати

No26. Розшифpовка No27. Розшифpовка No28. Довiдка щодо No29. Довiдка щодо No30. Довiдка щодо No31. Розшифpовка

Цiльове фiнансування
Цiльове фiнансування
споживання електроенергiї та розрахункiв за неї використання бюджетних коштiв
використання бюджетних коштiв

p. 2520 ф.2 Iншi опеpацiйнi витpати
No32. Довiдка щодо переробки рядового вугiлля на збагачувальних

Додаток фабриках

Додаток No33. Довiдка щодо реалiзацiї електроенергiї та розрахункiв за неї

Додаток No34. Довiдка щодо банкiв, якi обслуговують зарплатнi проекти Додаток

No35. Баланс pядового вугiлля

Додаток No36. Баланс готової вугiльної пpодукцiї

Додаток No37. Розшифpовка р. 32 ф 5010 Баланс готової вугiльної пpодукцiї

Додаток No38. Довiдка щодо закупки покупного вугiлля

Додаток No39. Довiдка щодо реалiзацiї покупного вугiлля

Додаток No41. Розшифpовка «Кpедитоpська забоpгованiсть за паливо»

Додаток No42. Товарний баланс (без ПДВ)

 

НААН

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

Нові звіти початок дії з 31.03.2018 р.; період подання щомісячно:

page4image332582112

NOIBN001 NOIKR001 NOIKRV01 NOIRCO01 NOIRVP01

Банкрути
За кредиторами Кредиторська всього Реалізація та ціни окремо Реалізація та ціни

ДФС (бюджет)

Бюджетна, кошторисна та спеціальна управлінська звітність для підвідомчих організацій Державної фіскальної служби (обласні та регіональні підрозділи, митниці)

Нові звіти початок дії з 01.01.2018 р.; період подання рік:
N2210Z02 Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за

КПКВ. КЕКВ 2210 (заг. фонд)

N2240Z02 Додаток 6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2240 (заг. фонд)

N2210S02 Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2210 (спец. фонд)

N2240S02 Додаток 6. Розрахунки, які обґрунтовують показники проекту кошторису за КПКВ. КЕКВ 2240 (спец. фонд)

 

ЗМІНИ У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ

Термінальний режим роботи

Реалізовано можливість запуску програми у термінальному режимі без копіювання системних бібліотек з кореневого каталогу серверної частини.

За замовчуванням функцію вимкнуто. Налаштування запуску здійснюються у програміConnectionSetup.exe на вкладці Основні встановленням опції Виконувати запуск термінального клієнта без копіювання файлів програми:

page5image331523792
page6image291334608

Запуск програми

1. Впроваджено Майстер входу у програму. Після запуску програми відкриється вікноМайстра для авторизації користувача:

page7image332801840

Вікно містить поля для вводу логіну та пароля і кнопки:

 •   Далі авторизуватись та перейти до вікна вибору установи;

 •   Відміна завершити роботу з програмою.

2. Після авторизації відкриється вікно Майстра входу для вибору установи:

Вікно містить:

 •   поле Пошук для пошуку підприємства введіть символи, що містяться у назві або ЄДРПОУ підприємства; у вікні будуть відображені лише ті підприємства, що містять введені символи;

 •   кнопка page7image332855408, по натисканню якої доступні функції:

  •   Виклик довідки;

  •   Ліцензія відкрити вікно Керування кодом доступу для підприємства, що обране у списку вікна вибору установи;

page7image332870448
 •   Налаштування проксі відкрити вікно Налаштування проксі;

 •   Сховати підзвітні установи (тільки в режимі M.E.Doc Корпорація).

   кнопки:

 •   Назад повернутися до вікна авторизації;

 •   Далі відкрити обране підприємство;

 •   Відміна завершити роботу з програмою.

  Колонка Філія буде прихована, якщо філії відсутні для всіх підприємств у списку.

   

 • Первинні документи

 • Реєстр первинних документів

  Оптимізовано процедуру відкриття модулю Реєстр первинних документів. Розрахунок підсумкових сум виконується у фоновому режимі паралельно з роботою користувача у модулі.

  Довідники


 • Картка підприємства Додатково

  Відповідно до Закону No 1105 закінчилась процедура припинення ФСС НВВ, ФСС з ТВП. З 1 серпня 2017 р. усі функції та завдання, визначені Законом No1105, забезпечуються Фондом соціального страхування України та його робочими органами.

  Згідно з вищезазначеними змінами у Картці підприємства, на вкладці Додатково, додано новий розділ ФСС України. Розділ містить поля: Реєстр. No в ФондіРайонне відділенняРахунокМФОНазва банку.

  Адміністрування

page8image331856752page8image331857104page8image331857392

Сертифікати

1. У формах:

Z0200106 Z0200107 Z0200108

Заявка на формування посилених сертифікатів підписувача ЕЦП Заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП Заявка на формування посилених сертифікатів підписувача ЕЦП

змінено назву поля 1.1 на П.І.Б. підписувача (або назва для печатки).
2. 
В заявках на формування посиленого сертифіката директора змінено текст в полі 2.1:

 •   Підпис директора на Підпис керівника;

 •   Ключ шифрування директора на Ключ шифрування керівника;

 •   Ключ директора на Ключ керівника.

  Інформер

  Впроваджено новий модуль Інформер.
  У модулі користувачі зможуть дізнатися про актуальні новини у сфері бухгалтерського

  обліку, отримати корисні поради, слідкувати за останніми змінами у законодавстві тощо.

  Щоб обрати актуальні для вас новини, встановіть фільтри відображення новин, обравши категорію, у верхній частині вікна модуля:

 Всі всі новини, наявні у модулі;
 Держава: звітність та податки інформація щодо подання звітності та сплати

податків;

 •   Зарплата новини, пов’язані з обліком заробітної плати, лікарняних тощо;

 •   Шпаргалка бухгалтера корисні поради щодо бухгалтерського обліку.

  Також можливо обрати інформацію за сферою, у якій здійснюється бухгалтерський облік, встановивши відповідні опції Юридичним особамБюджетним установамФОП.

  Передбачено можливість пошуку новин. Для пошуку введіть ключові слова у полі, розташованому у верхній частині вікна. У вікні модуля будуть відображені новини, що містять введені слова.

page9image332002848

Кожна новина позначається прапорцем, колір прапорця відповідає категорії, до якої належить новина.

У вікні відображається короткий зміст новин. Щоб переглянути новину повністю, натисніть на відповідній закладці. Докладна інформація відкриється у окремій вкладці.

Крім текстових новин у модулі можливо переглядати відеоролики з нашого каналу YouTube.Для перегляду відеоінформації натисніть кнопку Відеоблог у верхній частині вікна. Доступні рубрики:

 •   Всі вся відеоінформація, наявна у модулі;

 •   Легкий старт поради та інструкції щодо початку роботи з програмою;

 •   Твій час дізнатися навчальні матеріали та випуски передачі «Твій час дізнатися», що висвітлюють останні новини та актуальні питання;

 •   Як це зробити корисні поради щодо ефективного використання програми.

  ЗарплатаНалаштування

  Додано новий Додатковий показник Розрахунок згідно таблиці входжень для видів оплат:

  •   Доплата за роботу в надурочний час;

  •   Доплата за роботу в нічий час;

  •   Доплата за роботу в вечірній час;

  •   Доплата за роботу у вихідні дні;

  •   Доплата за роботу у святкові дні.

   Якщо цей показник відключений, розрахунок цих доплат відбуватиметься від тарифної ставки.

   Кадрові дані

   Реалізована можливість встановлення окладу 0,00 для системи оплати Винагорода за угодою ЦПХ.

page10image332222480

Реєстр документів

Додана команда Відмітити все для одночасного вибору всіх співробітників.Табель обліку робочого часу

Додано відображення загальної кількості відпрацьованого часу у вечірній, нічний та надурочний час.