Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

Внесено зміни у порядок обліку платників податків

8 грудня 2017 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 06.10.2017 №839 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів».

Наказом деталізовано та приведено у відповідність до норм чинного законодавства низку положень, що стосуються обліку органами ДФСУ платників податків та об’єктів оподаткування, зокрема:

Детальніше про окремі з перелічених змін.

Так, наказом 839 передбачено, що платники податків (юридична особа, відокремлений підрозділ юридичної особи, фізична особа – підприємець), які не подали до відповідних  органів ДФСУ заяв та/або документів для взяття їх на облік за основним або неосновним місцем обліку, але при цьому провадять діяльність, обліковуються у органах ДФСУ з ознакою «платник не подав заяви для взяття на облік». Одночасно органи ДФСУ вживають заходів щодо:

Наказом 839 змінено форму повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність,за формою № 20-ОПП -  розділ 3 доповнено новою графою 12 «Реєстраційний номер об’єкта оподаткування (зазначити у разі наявності)»,яка заповнюється у разі реєстрації об’єкта оподаткування у відповідному державному органі з отриманням відповідного реєстраційного номера. Таким номером є:

Крім того, уточнено порядок подання та заповнення повідомлення № 20-ОПП у окремих випадках. Так, передбачено, що у  разі створення відокремленого підрозділу юридичної особи з місцезнаходженням за межами України повідомлення за формою № 20-ОПП у паперовому вигляді подається юридичною особою до контролюючого органу за основним місцем обліку  протягом 10 робочих днів після створення, реєстрації такого підрозділу.

У такому випадку у розділі 3 повідомлення за формою № 20-ОПП у графі 6 зазначається код країни місцезнаходження такого підрозділу, у графі 8 — повне місце­знаходження в країні за межами України, графа 7 не заповнюється.

Наказом 839 уточнюється розподіл функцій і повноважень між різними структурними підрозділами ДФСУ (ГУ та ДПІ) в частині реалізації процедур обліку платників податків відповідно до функцій, визначених статтями 191 та 193 Податкового кодексу України. Передбачено, що ДПІ (державні податкові інспекції у районах, містах (крім міста Києва), районах у містах, об’єднані державні податкові інспекції) здійснюють процедури обліку платників податків, які не передбачають одночасного виконання або завершення яких можливе без виконання інших процедур або функцій, що належать до повноважень ГУ (головних управлінь ДФС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДФС) .

Також наказом 839  встановлюється,  що довідки, повідомлення, відомості, що формуються та видаються органами ДФС,  можуть бути підписані не тільки керівником або заступником керівника, але і уповноваженою особою відповідного контролюючого органу.

Детальніше про нове в порядку обліку платників читайте у роз’ясненнях фахівців ДФСУ.