Отримати сертифікати
Отримати ліцензію

Оновлено процедуру продовження термінів подання податкової декларації

5 грудня 2017 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 20.10.2017 р. № 861,  яким встановлено  механізм застосування норм пунктів 102.6-102.7 ПКУ щодо продовження граничних строків для подання податкової декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань.

Як відомо, терміни подання податкової звітності встановлено статтею 49 «Подання податкової декларації до контролюючих органів» (пп.49.18 – 49.21) Податкового кодексу.  За неподання або несвоєчасне подання податкової звітності статтею 120 ПКУ передбачені фінансові санкції (штрафи). Однак у випадках і для осіб, передбачених пп.102.6-102.7 ПКУграничні строки подання податкової декларації продовжуються, а штрафні санкції не застосовуються протягом строків такого продовження граничних термінів.

Це стосується платників податків - фізичних осіб та посадових осіб юридичної особи у разі, якщо протягом граничних строків така юридична особа не мала інших посадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства України нараховувати, стягувати та вносити до бюджету податки, а також вести бухгалтерський облік, складати та подавати податкову звітність, через наступні обставини:

Так само згідно п.102.6 ПКУ для вказаних осіб у аналогічних випадках продовжуються і граничні терміни подання платниками податків заяв про перегляд рішень контролюючих органів та  заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань.

Затверджений згаданим вище наказом МФУ від 20.10.2017р. № 861 Порядок застосування норм пунктів 102.6-102.7 статті 102 глави 9 розділу ІІ Податкового кодексу України (далі – Порядок 861),  містить, зокрема, визначення таких термінів,  як «власник юридичної особи»,«документальне підтвердження» та «обставини непереборної сили». Також Порядок 861 встановлює:

Згідно Порядку 861, Заява подається платником до контролюючого органу протягом тридцяти календарних днів, наступних за днем закінчення обставин, визначених пунктами 102.6 - 102.7 ПКУ або початку їх дії  разом із документами, які підтверджують настання таких обставин.

Контролюючий орган протягом 20 двадцяти календарних днів від дня отримання заяви платника податків (в окремих випадках – до 60 днів),  зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його на адресу заявника поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

З набранням чинності Порядком 861 втратив чинність  наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року № 1044 .